Actividade
Realizaremos labores de seguimento da presenza de flora exótica invasora nos 3 Km de río que ten custodiados o Proxecto Ríos, eliminando manchas de Acacia dealbata, A. melanoxylon ou Phytolacca americana, entre outras.

Tamén miraremos noutras zonas de traballo de anos pasados para eliminar os posibles rebrotes.

http://adega.gal/axenda.php?id=1079&idioma=gl&sec=11

Asociación
Data Límite Inscricións
Data Inicio Actividade
Data Fin Actividade
Tipo de voluntariado
Vol. ambiental
Grupo de poboación coa que se colabora
Adulta
Activo
Desactivado
Mes
05
Año
2023