ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN CULTURAL SANTA MARÍA DE GALDO

Representante legal: HIGINIO RAMÓN FERNÁNDEZ RAMUDO
C.I.F: G27306992
Coordinador técnico: