ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LUGO, ASORLU

Representante legal: PURIFICACIÓN LÓPEZ FERREIRO
C.I.F: G27021187
Coordinador técnico: BRAIS VILA PEREIRO

CONTACTO

Enderezo:
R/ EDUARDO PONDAL, Nº 22 - BAIXO
27004 - LUGO - LUGO
Teléfono: 982-201113 Móbil: 982-201113
Fax: 982-201149
Email: asorlu@hotmail.com
Nº de voluntarios: 14

INFORMACIÓN

Quen somos: A Asociación de Persoas Xordas de Lugo é unha entidade sen ánimo de lucro e de ámbito provincial constituída no ano 1975. Esta entidade, está afiliada á Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia e á Confederación Estatal de Sordos e desenvolve o seu labor en colaboración con estas entidades para lograr a eliminación das barreiras de comunicación e con iso unha efectiva igualdade de oportunidades para a plena integración laboral, educativa e social do colectivo de persoas xordas. O traballo diario da nosa asociación está orientado fundamentalmente a impulsar o desenvolvemento integral do colectivo de persoas xordas favorecendo a súa participación nas actividades que se organizan desde esta entidade e/ou desde calquera outro organismo. A estrutura da ASORLU, dividida en departamentos que atenden as necesidades específicas de diferentes sectores dentro do colectivo de persoas xordas, permite o desenvolvemento dun traballo coordinado e global cara ao cumprimento dos obxectivos da nosa entidade. Os departamentos que constitúen a ASORLU son os seguintes: - De PRESIDENCIA - De BARREIRAS COMUNICACIÓN E ACCESIBILIDAD - De CULTURA E LSE - De MULLER E FAMILIA - De MOCIDADE - De PERSOAS MAIORES - De DEPORTES
A quen vai dirixida: Personas con discapacidade auditiva da provincia de Lugo, os seus familiares e amigos. Ademais de profesionais interesados na nosa labor e que precisen da nosa colaboración.
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social