ASOCIACIÓN CERTEIRO (ASOCIACIÓN OURENSANA DE APOIO A PERSOAS CON TRASTORNOS NEUROLÓXICOS, HIPERACTIVIDADE E PROBLEMAS DE DESENROLO HUMÁN)

Representante legal: Mª JESÚS FERNÁNDEZ BLANCO
C.I.F: G32294068
Coordinador técnico: CARLOS VÁZQUEZ CERDEIRA