ASOCIACIÓN CULTURAL CANDEA DE VIANA

Representante legal: Mª DEL PILAR LÓPEZ FERNÁNDEZ
C.I.F: G32221046
Coordinador técnico: ANTONIO COUSO ROBLEDA

CONTACTO

Enderezo:
Praza do Cabo da Vila, Concello Vello
32550 - VIANA DO BOLO - OURENSE
Teléfono: 988329376- 988340274-988340153 Móbil: 616095968
Fax:
Email: candea@candea.es
Nº de voluntarios: 50

INFORMACIÓN

Quen somos: Esta asociación cultural naceu en Viana do Bolo no ano 1997 e está encamiñada a todo tipo de actividades de carácter cultural. Os seus fins son a promoción, a integración social e o lecer, coas seguintes actividades: escola de teatro, grupo de pandereteiras, grupo de acordeón, coral, excursións, ximnasia, campamentos urbanos no verán, campamentos deportivos, conferen- cias, etc.
A quen vai dirixida: A toda a poboación en xeral. No obstante, segundo o tipo de actividade, estarán máis encamiñadas a determiñados colectivos mesmo a nenos, mozos, etc.
Quen pode colaborar: Calquera persoa disposta a participar nas activi- dades da asociación de xeito altruísta.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social