ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS TELECLUBE DE AGUIÓNS

Representante legal: ISAURA TARRÍO BARCIA
C.I.F: G36440006
Coordinador técnico: ISAURA TARRÍO BARCIA