ASOCIACIÓN DEPORTIVA-CULTURAL-RECREATIVA AS NEVES

Representante legal: Mª LOURDES PARDO FERNÁNDEZ
C.I.F: G15399231
Coordinador técnico: Mª LOURDES PARDO FERNÁNDEZ