ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORAS Y USUARIAS LAXEIRO

Representante legal: MARÍA TERESA BLANCO ÁLVAREZ
C.I.F: G36118768
Coordinador técnico: MARÍA TERESA BLANCO ÁLVAREZ