ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS DE CAMANZO

Representante legal: Mª CARMEN CONDE VILARIÑO
C.I.F: G36261030
Coordinador técnico: Mª CARMEN CONDE VILARIÑO