ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA DE PONTEVEDRA

Representante legal: Mª TERESA PEREZ COUSELO
C.I.F: G36021707
Coordinador técnico: Mª TERESA PEREZ COUSELO