ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE BARRO

Representante legal: ABELARDO GOMEZ CACHEIRO
C.I.F: G15340235
Coordinador técnico: ABELARDO GOMEZ CACHEIRO