ASOCIACIÓN XENTE DO TEA

Representante legal: TERESA Mª ESTEVEZ GONZALEZ
C.I.F: G36403269
Coordinador técnico: Jorge Talavera Alfaro