ASOCIACIÓN LOCAL DE PENSIONISTAS E XUBILADOS UDP DA RÚA-PETÍN

Representante legal: FRANCISCO CEBRIÁN NÚÑEZ
C.I.F: G32192650
Coordinador técnico: FRANCISCO CEBRIÁN NÚÑEZ