ASOCIACIÓN PARROQUIAL NOSA SRA. DA PIEDADE DE VILA DE CRUCES

Representante legal: RAMÓN FIUZA PEDREIRA
C.I.F: G36389229
Coordinador técnico: RAMÓN FIUZA PEDREIRA