FUNDACIÓN FORMACION E XESTIÓN GALEGA (FEXGA)

Representante legal: JUAN CARLOS PRADO PATIÑO
C.I.F: G15835952
Coordinador técnico: CARLOS LUIS SIEIRA ROMERO