PLATAFORMA DO VOLUNTARIADO DE VIGO

Representante legal: SANTIAGO GONZÁLEZ AVIÓN
C.I.F: G36915254
Coordinador técnico: SANTIAGO GONZÁLEZ AVIÓN

CONTACTO

Enderezo:
RÚA FAISÁN, 3 - ENTCH.
36205 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: Móbil:
Fax:
Email: voluntariado@caritastui-vigo.org
Nº de voluntarios: 1745

INFORMACIÓN

Quen somos: A Plataforma de Voluntariado de Vigo é unha entidade de segundo nivel, que non incorpora socios directos, nin voluntariado propio, senón a través das entidades que a integran.
A quen vai dirixida: Organizacións de voluntariado da área urbana de Vigo que queiran crear sinerxias de organización para unha mellor xestión e encadramento do voluntariado
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado