ASOCIACIÓN BERGANTIÑÁN DE FAMILIARES, AMIGOS E ENFERMOS MENTAIS

Representante legal: EVANGELINA FONDO PUÑAL
C.I.F: G15764509
Coordinador técnico: EVANGELINA FONDO PUÑAL