ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS XANELA

Representante legal: ROSA Mª SUAREZ GONZALEZ
C.I.F: G32216475
Coordinador técnico: MARIA REZA MONTENEGRO