ASOCIACIÓN DE VECIÑOS MOSTEIRO DE CAMANZO

Representante legal: PILAR VISPO RODRÍGUEZ
C.I.F: G36060887
Coordinador técnico: PILAR VISPO RODRÍGUEZ