ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS O PEDRAIRO

Representante legal: BENITA RODRÍGUEZ LAZA
C.I.F: G32362972
Coordinador técnico: