Voluntariado ambiental do proxecto LEWO no Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán

Del
al

Datas: Do venres 25 ao domingo 27 de setembro

Concello: Ribeira

Actividades: Eliminación de especies invasoras, adecuación de ecosistemas e praias