Actividade
Precisamos de persoas voluntarias para participar no proxecto "SinerXia" levado ó cabo polo Concello de Mos e AFAGA de entre 18 e 35 anos.
Asociación
Data Límite Inscricións
Data Inicio Actividade
Data Fin Actividade
Tipo de voluntariado
Vol. e autonomía persoal
Grupo de poboación coa que se colabora
Xuvenial
Activo
Activo
Mes
03
Año
2023