ASOCIACIÓN PARA A SOLIDARIEDADE E PROMOCIÓN SOCIAL CREANDO PONTES

Representante legal: CARMEN VILA BARBOSA
C.I.F: G32344368
Coordinador técnico: