MANCOMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE PONTE CALDELAS

Representante legal: ALBERTO LEMA COUSO
C.I.F: G36298032
Coordinador técnico: