CONCELLO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

Representante legal: VÍCTOR GUERREIRO PENA
C.I.F: P1507100D
Coordinador técnico: SUSANA VILABOY CABARCOS