OCIO POSITIVO PARA CRIANZAS E ADOLESCENTES DO SISTEMA DE PROTECCIÓN
Acompañar na realización de actividades de “Ocio Positivo” con crianzas e adolescentes conviven en acollemento familiar e residencial. Segundo o informe dos datos estatísticos de medidas de protección á infancia do ano 2021 emitido polo Observatorio da Infancia do Ministerio de Derechos Sociales podemos observar que nos centros residenciais o 70% son adolescentes maiores de 10 anos, sendo nesta etapa da vida na que a interacción social e o ocio positivo e fundamental para un axeitado desenvolvemento persoal. É importante ofrecer alternativas de ocio para o tempo de lecer das crianzas e adolescentes que resulten actividades positivas, socializadoras e saudables. O TRABALLO POLAS CRIANZAS DO SISTEMA DE PROTECCIÓN E AS SUAS FAMILIAS IMPULSANOS A COMEZAR ESTA AVENTURA. VIVÁMOLA XUNTXS!! Se te interesa colaborar o saber máis podes poñerte en contacto no correo voluntariado@acougo.gal ou no teléfono 687 861 741
PROGRAMA DE DIFUSIÓN,COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN
• Participar nas accións de difusión, nas que o equipo profesional de Acougo transmite á sociedade o que é o acollemento familiar e como funciona. • Colaborar na organización dos diferentes eventos para sensibilizar en materia de acollemento familiar. • Apoiar no programa “Acollendo o Acollemento”, de sensibilización en centros escolares. • Compartir o contido das nosas redes sociais para chegar a máis xente. O TRABALLO POLAS CRIANZAS DO SISTEMA DE PROTECCIÓN E AS SUAS FAMILIAS IMPULSANOS A COMEZAR ESTA AVENTURA. VIVÁMOLA XUNTXS!! Se te interesa colaborar o saber máis podes poñerte en contacto no correo voluntariado@acougo.gal ou no teléfono 687 861 741
XESTIÓN DO BANCO DE ROUPA E RECURSOS
Axudar a xestionar o banco recursos para as familias acolledoras e de orixe .Recepción da roupa, calzado e enseres de puericultura e xoguetes. Clasificación e preparación para a súa entrega ás persoas que necesiten e soliciten. Hoxe en día a maioría das familias teñen limitados os recursos económicos e o espazo físico nos seus fogares, o que dificulta a adquisición e o almacenamento no fogar da roupa e outros enseres necesarios para a crianza dos nenos, nenas e adolescentes que están ao coidado das familias acolledoras e de orixe. Moita da roupa e enseres que se necesita para a crianza queda en bo estado despois do seu primeiro uso e é necesario a intermediación para seguir usandoa. A moda é responsable do 10% de tódalas emisións de CO2 . En España tíranse 325.000 toneladas de roupa ao ano, segundo Greenpeace, estendendo a súa vida útil dous anos, redúcense as emisións nun 14%. ACOUGO pretende alentar a cultura do reutilizar. A corrente DIY (siglas da expresión inglesa “Do It Yourself”) pretende reducir o consumo, reutilizando as cousas que temos no fogar, dándolles outra vida e compartíndoas, xa que doutro modo irían para o lixo. O TRABALLO POLAS CRIANZAS DO SISTEMA DE PROTECCIÓN E AS SUAS FAMILIAS IMPULSANOS A COMEZAR ESTA AVENTURA. VIVÁMOLA XUNTXS!! Se te interesa colaborar o saber máis podes poñerte en contacto no correo voluntariado@acougo.gal ou no teléfono 687 861 741
CONCILIACIÓN
Realizar as actividades de conciliación familiar cos nenos e nenas de xeito paralelo á realización de encontros, eventos, asambleas... para as familias das crianzas e adolescentes que están no sistema de protección, para as familias acolledoras e para todas as persoas interesadas no acollemento familiar. As familias son a base da sociedade para o crecemento e benestar dos nenos e nenas. A conciliación permite manter o equilibrio entre as actividades e obrigas dos adultos e o axeitado coidado das crianzas e adolescentes. O TRABALLO POLAS CRIANZAS DO SISTEMA DE PROTECCIÓN E AS SUAS FAMILIAS IMPULSANOS A COMEZAR ESTA AVENTURA. VIVÁMOLA XUNTXS!! Se te interesa colaborar o saber máis podes poñerte en contacto no correo voluntariado@acougo.gal ou no teléfono 687 861 741
APOIO A CRIANZAS E ADOLESCENTES DO SISTEMA DE PROTECCIÓN “ACOMPAÑAMENTO EN ENCONTROS ENTRE IRMÁS E IRMÁNS”
Acompañar aos nenos, nenas e adolescentes que son irmáns e irmás é conviven en diferentes familias acolledoras ou centros residenciais en contactos entre eles. Segundo a lei 3/2011, de 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, as persoas menores de idade teñen dereito a conservar os vínculos afectivos cos seus irmáns e irmás e, a tal fin, a Administración da Xunta de Galicia procurará que todos eles sexan acollidos ou adoptados por unha mesma persoa ou familia e, en caso de separación, tratará de facilitar a relación entre eles e elas. A realidade é que existen moitas situacións de nenos, nenas e adolescentes nesta situación que conviven en diferentes familias ou centros residenciais supoñéndolles unha gran dificultade ás familias acolledoras realizar eses contactos entre familiares coa frecuencia óptima e en lugares axeitados. Con este proyecto queremos facilitar as crianzas e adolescentes do sistema de protección estes encontros e enriquecelos con alternativas de ocio positivas, socializadoras e saudables. O TRABALLO POLAS CRIANZAS DO SISTEMA DE PROTECCIÓN E AS SUAS FAMILIAS IMPULSANOS A COMEZAR ESTA AVENTURA. VIVÁMOLA XUNTXS!! Se te interesa colaborar o saber máis podes poñerte en contacto no correo voluntariado@acougo.gal ou no teléfono 687 861 741
BUSCAMOS PERSOAS VOLUNTARIAS PARA ACOMPAÑAMENTO
Estamos buscando persoas voluntarias para acompañamento a persoas con enfermidade de Parkinson mentres que a/o coidador/a principal participa dunha actividade da asociación. O acompañamento se realizaría os martes en horario de tarde, de 16:00 A 17:00 aproximadamente. Onde sería? Na sede da asociación, calle jazmines 10. Barrio das Flores, A Coruña. Cando comezaría? No mes de Febreiro. Perfil da persoa voluntaria: Persoa que desexe colaborar co noso proxecto de voluntariado e compartir o seu tempo cos demáis. Que farían as persoas voluntarias? Acompañamento, actividades dinamización, etc. Tempo a investir: unha hora semanal. Onde solicitalo: enviándonos un email a info@parkinsongaliciacoruna.org, ou chamando ao 981241100 /618950128 (tamén mensaxe de whatsapp)
Obradoiros e actividades para nenos e nenas con TDAH
Ao longo do curso escolar, realizamos unha serie de actividades e obradoiros, sobre todo os sábados a maña, para os nenos e nenas que teñen a característica do Trastorno de Deficit de Atención e Hiperactividade. Son obradoiros psicomotrices, de manualidades, de inglés e artísticos.
Voluntariado para Punto Violeta - Arcoiris
Vountariado para colaborar na atención do Punto Violeta e Arcoiris que se vai instalar en Pontedeume durante a celebración das Festas das Peras. O punto pretende ser un espazo seguro para mulleres e persoas da comunidade LGTBI+ que se podan atopar ante unha situación de acoso ou agresión durante a celebración dos concertos e das actividades das festas, e para sensibilizar e informar á poboación que se achegue polo punto. En todo momento haberá persoal especializado de Euroeume para acompañar ás persoas voluntarias. Ás persoas voluntarias inscritas nesta actividade recibirán unha pequena formación previa para coñecer os protocolos de actuación en cada un dos casos que se podan presentar.
Programa de Justicia Restaurativa VIGO
Somos CONCAES, la Confraternidad Carcelaria de España, nuestra labor principal se desarrolla dentro de los centros penitenciarios, realizando talleres sociales educacionales, programas a escala europea de Justicia Restaurativa, y programas de valores. La justicia restaurativa considera que el crimen es algo más que una violación de la ley. Es un daño a las personas, a las relaciones personales y a la comunidad. La justicia no debe consistir solo en cumplir un castigo, sino también en reparar los daños causados a las víctimas. Por eso, es una justicia que se basa en los diálogos entre víctimas e infractores, poniendo el énfasis en el perdón y la reparación. Actualmente buscamos voluntarios en VIGO para un programa de JUSTICIA RESTAURATIVA. El proyecto consiste en 10 sesiones de diálogos restaurativos con personas condenadas a una pena privativa de libertad o a trabajo en beneficio de la comunidad. Busca concienciar a las personas sobre los delitos cometidos, la reparación del daño, el perdón y la responsabilización, entre otras cosas. En algunas sesiones, una víctima no vinculada a los infractores comparte sus experiencias con ellos. Buscamos a voluntarios que se comprometan con el taller, debido a que la permanencia mínima es de aproximadamente 10 semanas (1 día por semana, quedando los días concretos aún por definir en función de la disponibilidad de los voluntarios). La importancia de la permanencia reside en la necesidad de crear un ambiente de confianza con los participantes de forma que ellos se sientan cómodos a la hora de asistir. Además, las sesiones están diseñadas en orden, por lo que es realmente importante que los penados estén acompañados por el mismo grupo de voluntarios hasta la finalización del programa. ¿Te interesa participar como voluntario en este proyecto para dirigir las sesiones de diálogos restaurativos con otros compañeros? ¿Has sido víctima de un delito y te interesaría compartir tu experiencia? ¡Inscríbete y contactaremos contigo!
CAMIÑO DE SANTIAGO E CONVIVENCIA XACOBEO 2022:
Este programa pretende ofertar a posibilidade de realizar o Camiño de Santiago interactuando con todos os axentes como a contorna, monitores/as de apoio, voluntarios/as... Colaborando cos/as monitores/as de apoio e voluntariado na autodeterminación e relacións inter persoais do grupo. Prazas que se ofertan para voluntarios/as: 14 PRAZAS PARA VOLUNTARIOS/AS DE APOIO A ORGANIZACIÓN: SEMANA DO 27 DE XUÑO AO 3 DE JULLO A figura da persoa voluntaria constitúe un elemento imprescindible en calquera das actividades organizadas por Special Olympics Galicia, pero sen dúbida no Xacobeo adquire unha maior transcendencia, porque grazas á súa enerxía solidaria, fan posible a inclusión social e axudan a potenciar as capacidades das persoas. Perfil: -Maior de 18 anos. -Con carné de Conducir B. -Preferentemente Estudantes Universitarios ou de Ciclos de Formación Profesional. INFORMACIÓN PARA A PERSOA VOLUNTARIA XACOBEO 2022 FUNCIÓNS DA PERSOA VOLUNTARIA: • Apoio en todo o relacionado coa organización. • Apoiarán ao coordinador/a acompañando ao grupo durante as diferentes etapas segundo as súas indicacións. • Dinamizarán o grupo. • Conducir vehículos de apoio durante os diferentes roteiros. • Apoio á persoa responsable do aloxamento con todo o relacionado coas chegadas das diferentes asociacións. • Apoio ao persoal de comunicación, entrevistas ás persoas participantes durante o camiño, realización de reportaxes gráficas. • Responderán as necesidades do grupo que acompañen na medida do posible e co apoio e asesoramento do coordinador/a. • Coñecerán e aplicarán as normas establecidas para o mellor funcionamento do programa. • Outras funcións que poidan xurdir en beneficio da persoa con discapacidade intelectual. OBXECTIVOS: • Ofertar á persoa voluntaria a posibilidade de colaborar na mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual. • Conseguir unha interrelación e adaptación entre o grupo; participante, monitor/a, voluntario/a e coordinador/a. • Que a persoa voluntaria e as persoas participantes gocen do camiño en ambientes comunitarios normalizados. • Que a persoa voluntaria poida apoiar a que realicen con éxito todas as etapas do camiño, axudando á súa autonomía. • Potenciar a utilización dos recursos comunitarios que contribúen á normalización e a inclusión social.