AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE VILAGARCÍA DE AROUSA

Representante legal: DOLORES GARCIA GIMENEZ
C.I.F: G36213213
Coordinador técnico: DANIEL AGRELO IGLESIAS

CONTACTO

Dirección:
PRAZA RAVELLA, S/N
36600 - VILAGARCÍA DE AROUSA - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-512020 Móvil: 617471306
Fax: 986-512120
Email: pcvilagarcia@gmail.com
Nº de voluntarios: 43

INFORMACIÓN

Quiénes somos: Protección Civil é un servicio público no que na súa organización, funcionamento e execución participan as diferentes administracións, así coma os cidadáns, mediante o cumprimento dos correspondentes deberes e a prestación da colaboración voluntaria. A acción permanente das administracións públicas no eido da Protección Civil oriéntase ó estudio e prevención das situacións de grave risco, catástrofe extraordinaria ou calamidade pública nas que poidan perigar de forma masiva a integridade física das persoas, e á protección e socorro destas nos casos que estas situacións se produzan. A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil constituíuse o 17 de novembro de 1992. Na actualidade ocúpase do servicio de extinción de incendios e salvamento (bombeiros). Para iso conta cunha serie de recursos humanos e materias (rescates, incendios, accidentes de tráfico, salvamento subacuático). A Agrupación conta con 42 voluntarios, baixo a presidencia de Javier Guillán Busto. O servicio depende organicamente da Concellería de Protección Civil. Ademais das funcións propios de extinción de incendios e salvamento, a Agrupación realiza ó cabo do ano diversas actividades de información sobre primeiros auxilios e emerxencias para varios colectivos, pero principalmente asociacións de mulleres, da terceira idade e centros escolares. Do mesmo xeito, colabora en cantas actividades lúdicas e deportivas se celebran na localidade.
A quién va dirigido: A poboación en xeral
Quién puede colaborar: Calquer cidadan de vilagarcía maio de 16 anos
Población destinataria según segmento de edad
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Admin. pública y voluntariado