AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL PENINSULAR DE O GROVE

Representante legal: VICTOR OTERO PROL
C.I.F: G36190601
Coordinador técnico: VICTOR OTERO PROL

CONTACTO

Dirección:
RÚA LUIS A.MESTRE,2-EDIFICIO A TORRE, ENTREALTO-I
36980 - O GROVE - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-735090 Móvil: 617 47 48 53
Fax:
Email: presidente@avpcogrove.com
Nº de voluntarios: 19

INFORMACIÓN

Quiénes somos: A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Unión Peninsular do Grove, ten como finalidade principal a configuración dunha organización en base aos recursos municipais, os propios e á colaboración das entidades privadas, e dos cidadáns, para garantir a coordinación preventiva e operativa respecto da protección de persoas e bens ante os danos producidos polas situacións de grave risco, catástrofe ou calamidade pública, mediante a realización de actividades que permitan evitar as mesmas, reducir os seus efectos, reparar os danos e, no seu caso, contribuír a corrixir as causas produtoras dos mesmos. Ademais, poderá participar, fomentar, e/ou realizar actividades que promovan a convivencia, os dereitos humanos, os valores constitucionais e o voluntariado social, e tamén colaborar de forma directa con entidades consideradas de interese xeral, así como todo tipo de actividades formativas, preventivas e divulgativas para todos os cidadáns. A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Grove constitúese no ano 1993, por iniciativa dun grupo de persoas, as cales xa forman parte da nosa historia e aos que sempre honraremos con respecto e consideración, xa que seguramente, naquel momento, non eran capaces de imaxinar a transcendencia que tería a Agrupación para O Grove e para todas as persoas ás que esta institución axudou desde entón.
A quién va dirigido: A toda a población en xeral
Quién puede colaborar: Todos os cidadans maiores de idade, e menores con autorización conforme as normativas en vigor.
Población destinataria según segmento de edad
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Admin. pública y voluntariado
Educación y voluntariado