ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO D´O CEBREIRO

Representante legal: JOSE MARIA NUÑEZ PEREZ
C.I.F: G27191121
Coordinador técnico: JOSE MARIA NUÑEZ PEREZ