ASOCIACIÓN CENTRO DE ANIMACIÓN RURAL DE MULLERES DA VEIGA

Representante legal: JULITA RODRÍGUEZ BARRIO
C.I.F: G32218612
Coordinador técnico: JULITA RODRÍGUEZ BARRIO