ASOCIACIÓN COMPOSTELANA DE DIABÉTICOS

Representante legal: Mª TERESA LORD RODRÍGUEZ
C.I.F: G15099476
Coordinador técnico: Mª TERESA LORD RODRÍGUEZ