ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS VIRXEN DO FARO

Representante legal: Mª GUADALUPE VÁZQUEZ VÁZQUEZ
C.I.F: G36152924
Coordinador técnico: Mª GUADALUPE VÁZQUEZ VÁZQUEZ