FEDERACIÓN DOWN GALICIA

Representante legal: DELMIRO PRIETO GONZÁLEZ
C.I.F: G15665144
Coordinador técnico: SONIA CALDAS NOVÁS