FEDERACIÓN DOWN GALICIA

Representante legal: DELMIRO PRIETO GONZÁLEZ
C.I.F: G15665144
Coordinador técnico: SONIA CALDAS NOVÁS

CONTACTO

Enderezo:
RÚA ALEJANDRO NOVO GONZÁLEZ, Nº 1
15706 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981 581 167 Móbil:
Fax:
Email: downgalicia@downgalicia.org
Nº de voluntarios: 21

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia