ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA ROSAIS

Representante legal: ROSA PEREIRO ALONSO
C.I.F: G36459980
Coordinador técnico: ROSA PEREIRO ALONSO