ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS A QUEIRIZA

Representante legal: MARIA JOSEFA FERRÍN GONZÁLEZ
C.I.F: G36423606
Coordinador técnico: MARIA JOSEFA FERRÍN GONZÁLEZ