ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN GITANA DE LUGO

Representante legal: MANUEL VILA LOPEZ
C.I.F: G27017987
Coordinador técnico: EMILIA FERNANDEZ SALGADO

CONTACTO

Dirección:
R/ CONDE 37 ENTRECHAN DRTA
27003 - LUGO - LUGO
Teléfono: 982-244358 Móvil: 982-244358
Fax: 982-244358
Email: apiglugo@hotmail.com
Nº de voluntarios: 8

INFORMACIÓN

Quiénes somos: Somos unha entidade sen ánimo de lucro, que ten como obxectivo fundamental a promoción integral das familias xitanas da provincia de Lugo. As principais metas son: - Traballar pola integración plena das familias xitanas. - Fomentar a implicación activa dos propios xitanos. - Dar a coñecer os valores culturais do pobo xitano.
A quién va dirigido: Os ámbitos nos que traballamos son: - Familia: responder ás necesidades da comunidade xitana tendo como base os servizos normalizados para toda a cidadanía, facilitar o acceso aos dereitos fundamentais, axuda ante calquera trámite coas administracións, apoio psicosocial. - Laboral: deseño de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, curso do permiso de conducir B, formación en alfabetización dixital, curso para a adquisición das competencias clave. - Vivenda: rehabilitación de vivendas e formación dos usuarios en albanelería, axuda para o acceso á vivenda, seguimento e mediación na convivencia veciñal. - Educación: xestión de matrículas e bolsas, seguimento e control da escolaridade, mediación coas familias e a escola, asesoramento aos profesionais do ámbito educativo, clases de reforzó escolar, realización de talleres e saídas culturais e de ocio, fomento da participación en actividades extraescolares e escolas deportivas. - Cultura: exposicións, xornadas de formación a profesionais dos ámbitos social e educativo, cursos de romanó kaló, divulgación de traxectorias persoais.
Quién puede colaborar: Calquera persoa maior de 18 anos que teña inquedanza pola cultura xitana.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Educación y voluntariado