ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE SANTA MARÍA DE OLLARES

Representante legal: MANUEL ALONSO SALGUEIRO
C.I.F: G36217537
Coordinador técnico: MANUEL ALONSO SALGUEIRO