ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN DE A CORUÑA

Representante legal: RICARDO SANTOS RODRÍGUEZ
C.I.F: G15731466
Coordinador técnico: José Rodríguez Díaz