ASOCIACIÓN XOGAIS

Representante legal: ANA CASTRO ANTONIO
C.I.F: G36917037
Coordinador técnico: PABLO MARIA M. GONZALEZ

CONTACTO

Dirección:
RÚA ROMIL, 44 - 3º
36202 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 635 652 631 Móvil: 635 652 631
Fax: 986 422 117
Email: xogais@gmail.com
Nº de voluntarios: 117

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Somos unha asociación que leva funcionando dende o ano 2002. Facemos traballos de concienciación sobre temas de prevención en sÚude, en Igualdade, promoción da lectura e da cultura galega. Traballamos moito en temas voluntariado, facendo programción específica para mozos, mulleres e maiores de 65 anos. Realizamos tamén unha amplia labor de denuncia e apoio os colectivos máis necesitados. Por outra parte, facemos asesoramento e temos un punto de información todos os martes a partires das 18.00 na nosa sede.

A quién va dirigido:

· Xoves e nenos · Persoas con risco de exclusión social · Maiores de 65 anos · Mulleres · Poboación en xeral

Quién puede colaborar:

Calquera persoa con ganas de traballar. Pode poñerse en contacto con nós na nosa sede, no telefono 635652631 ou por e-mail en xogais@mixmail.com.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Educación y voluntariado