CONCELLO DE AMES

Representante legal: CARLOS ANTONIO FERNÁNDEZ CASTRO
C.I.F: P1500200I
Coordinador técnico: RUBÉN RAMOS DOMÍNGUEZ

CONTACTO

Dirección:
PRAZA DE CHAVIÁN, 2 - 15220 BERTAMIRÁNS E CASA DA CULTURA MILLADOIRO
15220 - AMES - A CORUÑA
Teléfono: 662377044 (Bertamiráns) e 981535940 (Milladoiro) Móvil: 659985386
Fax: 662377044
Email: voluntariado@concellodeames.gal
Nº de voluntarios: 48

INFORMACIÓN

Quiénes somos: A Oficina de Voluntariado de Ames (OVA) pertence á Concellaría voluntariado e participación veciñal do Concello de Ames, que é a entidade que a dirixe de maneira directa.
A quién va dirigido: A toda a poboación do Concello de Ames e a quen, aínda sendo doutros municipios, queira colaborar con nós. Persoas maiores de 18 anos ou maiores de 16 con autorización dos pais, nais ou titores legais.
Quién puede colaborar: Pode colaborar coma voluntario/a calquera persoa que así o desexe maior de idade (amas de casa, estudantes, persoas en paro, xubilados/as,...) ou teña cumpridos os 16 anos e teña unha autorización do seu titor/a.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Educación y voluntariado