CONCELLO DE ARANGA

Representante legal: ALBERTO PLATAS ÁLVAREZ
C.I.F: P1500300G
Coordinador técnico: TRUDI CAPELAN

CONTACTO

Dirección:
PRAZA DO MESTRE MOSQUERA, 1
15317 - ARANGA - A CORUÑA
Teléfono: 981-793551 Móvil: 981-793551
Fax: 981-793581
Email: servizos.sociais@aranga.es
Nº de voluntarios: 8

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

O Grupo municipal de voluntariado de Aranga. A Oficina Municipal de voluntariado naceu no ano 2002 de xeito oficial, data na que se firmou o convenio de colaboración; cun texido social solidario, participativo e sensible coas diferentes necesidades da poboación mediante a colaboración principalmente nas accións e servicios levados a cabo dende o Departamento de Cultura, Deporte e Asuntos Sociais. Algunhas das áreas nas que se desenvolven actividades de colaboración: 1.-Área de Asuntos Sociais. a)Apoio Familiar b)Programas de ocio e tempo libre c)Acompañamento e apoio a terceira idade: paseos, xogos, traslados... d)Promoción e Solidariedade: principalmente na área de información, transmisión e difusión das campañas, actuacións, ... 2.-Área de Cultura: Apoio en actividades puntuais de celebracións, probas, impartición cursos, obradoiros, dinamización das bibliotecas... 3.-Área de Deportes:Colaboración continua no desenvolvemento das Escolas Municipais Deportivas, e na programación de ?Deporte en idade Escolar?; en eventos deportivos municipais locaís, comarcaís, saídas, excursións,...

A quién va dirigido:

A poboación en xeral, residente no Municipio de Aranga, intentando unha concienciación de sair do aillamento, e a implicación da poboación de tódalas idades na vida cultura, social e política. Tendo como grupos prioritarios, infancia, muller, 3ª idade, e xuventude.

Quién puede colaborar:

Tódalas persoas maiores de idade que estean interesadas en colaborar con algunha das áreas indicadas. Impartirase unha pequena preparación e información de que é un voluntario, e que non é; estando asesorad@s en todo momento por técnicos do Concello.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Admin. pública y voluntariado