CONCELLO DE BALTAR

Representante legal: JOSE ANTONIO FEIJOO ALONSO
C.I.F: P3200600I
Coordinador técnico: SILVESTRE RODRÍGUEZ LORENZO

CONTACTO

Dirección:
SARXENTO SEOANE, 3
32632 - BALTAR - OURENSE
Teléfono: 988-466503 Móvil:
Fax: 988-449781
Email: concello@concellodebaltar.com
Nº de voluntarios: 37

INFORMACIÓN

Quiénes somos: POR FAVOR, ACTUALIZADE OS CAMPOS QUE CONSIDEREDES, ASÍ COMO AS ÁREAS E OS ÁMBITOS. GRACIAS
A quién va dirigido:
Quién puede colaborar: