CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGAS

Representante legal: JAIME ÓSCAR IGLESIAS PÉREZ
C.I.F: P3200800E
Coordinador técnico: