CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS

Representante legal: ALFREDO L. GARCÍA RODRÍGUEZ
C.I.F: P3201000A
Coordinador técnico: