CONCELLO DE PADRÓN

Representante legal: ANXO REI ARCA
C.I.F: P1506600D
Coordinador técnico: Mª del Pilar Lorenzo Campos

CONTACTO

Dirección:
Centro de Servizos Sociais. Praza Manuel Rodríguez Cobián
15900 - PADRON - A CORUÑA
Teléfono: 981 817 025 Móvil:
Fax: 981 811 323
Email: correo@padron.gal
Nº de voluntarios: 40

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Entidade de acción voluntaria (rexistro L-53) integrada no Concello de Padrón que promove a acción voluntaria no territorio e a participación comunitaria por parte dos/as cidadás, a través de proxectos concretos da Oficina Municipal de Voluntariado.

A quién va dirigido:

A toda a poboación do Concello de Padrón.

Quién puede colaborar:

Poden colaborar todas as persoas maiores de 18 anos e os/as mozos/as de 16 a 18 con autorización da/o nai/pai ou titor/a..

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Admin. pública y voluntariado
Educación y voluntariado