CONCELLO DE PONTECESURES

Representante legal: MARIA ISABEL CASTRO BARREIRO
C.I.F: P3604400F
Coordinador técnico: CONSUELO ORDOÑEZ MARTINEZ