CONCELLO DE PORTO DO SON

Representante legal: JOSE LUIS OUJO POUSO
C.I.F: P1507200B
Coordinador técnico: ANA Mª FREIRE CABO

CONTACTO

Dirección:
RÚA ATALAIA, S/N
15970 - PORTO DO SON - A CORUÑA
Teléfono: 981767589 Móvil:
Fax: 981767589
Email: omix@portodoson.gal
Nº de voluntarios: 22

INFORMACIÓN

Quiénes somos:
A Entidade de Acción Volutaria ten como obxectivo facilitar e promover a participación activa dos veciños e veciñas na vida social, cultural, económica e comunitaria do noso concello.
A quién va dirigido:
A aquelas persoas que están interesadas en achegarse as organizacións e institucións que traballan nos diferentes ámbitos da cultura da solidaridade (infancia, maiores, saúde, educación) e que están dispostos a adicar parte do seu tempo libre a este tipo de actividades, co fin último de contribuir a unha sociedade máis xusta e solidaria.
Quién puede colaborar:
Todas as persoas interesadas no Programa de Voluntariado, maiores de 18 anos ou a partir dos 16 con autorización expresa dos pais ou titores.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Admin. pública y voluntariado
Educación y voluntariado