CONCELLO DE RODEIRO

Representante legal: ELISEO DIÉGUEZ GARCÍA
C.I.F: P3604700I
Coordinador técnico: LARA HERMIDA FERNÁDEZ