FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA

Representante legal: SANDRA ORTEGA MERA
C.I.F: G15798655
Coordinador técnico: GUILLERMO VERGARA MUÑOZ

CONTACTO

Dirección:
PRAZA DE MARIA PITA, Nº 17
15001 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981-223927 Móvil:
Fax: 981-224659
Email: paideia@paideia.es
Nº de voluntarios: 220

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A Fundación Paideia Galiza é unha entidade privada sen ánimo de lucro, que se constitue en 1986 e é declarado polo Goberno autonómico de interés galego. A institución é un espazo aberto á formación, á investigación e, en xeral, á unha intervención pluridimensional e interdisciplinar no campo das ciencias humanas e sociais. A Fundación Paideia Galiza traballa en proxectos de cooperación e desenvolvemento en zoas rurais de Galicia, priorizando o colectivo das mulleres, abordando temas como á educación, á capacitación, á formación para o emprego, á educación sexual... Traballa tamén en proxectos de Inserción Laboral, dirixidos a colectivos en exclusión social, persoas con discapacidade, menores intitucionalizados, mulleres, personas con toxicomanías... Para desenrolar estes proxectos a institución establece recursos e ferramentas en colaboración coas Administracións Públicas.

A quién va dirigido:

Mozos europeos entre 18 e 30 años Non é necesaria formación específica. Xovenes con desexos de vivir unha experiencia diferente. Xovenes interesados en coñecer outras culturas: idiomas, costumes, ...

Quién puede colaborar:
Población destinataria según segmento de edad
Xuvenil
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico